Vol 7, No 12 (2017)

Vol 7, No 12 (2017): December-2017

DOI: https://doi.org/10.23956/ijarcsse.v7i12

Table of Contents

Articles

Shaveta Bhatia
PDF
1-4
Marwane Smaiti, Mostafa Hanoune
PDF
5-10
Nomi Baruah, Kaushik Das
PDF
11-14
Harshil Shah
PDF
15-21
Saniu Abdul Sattar, Nimbal Pandita, Prateek Upadhyay
PDF
22-26
Ujaliben Kalpesh Bavishi, Bhavesh Madanlal Jain
PDF
27-33
Kasi Perumal Sundaraj, Madhusudhan Rao T, Praveen Chander P G
PDF
34-39
Palak Patel
PDF
40-45
Vipul R. Mahajan, Alka Khade
PDF
46-51
Mardavkumar Gandhi
PDF
52-56
Samruddhi S. Burhade, Sonal N. Deshmukh
PDF
57-60
Sanjeev Punia, Kuldeep Malik, Harendra Singh
PDF
61-67
Ishu Bansal
PDF
68-72
P. Sharmila, S. Mangaiarkarasi
PDF
73-77
Anmoldeep Singh Sandhu
PDF
78-83
manas kumar yogi
PDF
84-90
Reena Johnson, M. V. Bramhe
PDF
91-95
K. Pattabiraman, A. Santhakumar
PDF
96-103
Harshal Shastri, Vatika Sharma, Vinitkumar Gupta
PDF
104-106