Vol 7, No 11 (2017)

November-2017

DOI: https://doi.org/10.23956/ijarcsse.v7i11

Table of Contents

Articles

Ashwani Kumar, Anuj Kumar, Rahul Mishra
PDF
1-6
k Sobha Rani
PDF
7-13
Tina C Touitou
PDF
14-21
Shruti Makarand Kanade
PDF
22-24
Sanjay Chhataru Gupta
PDF
25-34
Lovedeep Kaur, Naveen Kumari
PDF
35-43
RAINA RAJU K, S. Swapna Kumar
PDF
44-49
Gustavo Poot Tah, Erika Llanes Castro, José Luis López Martínez, Victor Chi Pech
PDF
50-55
Gayathri .B, R. Anbuselvi
PDF
56-65
Saumya Amitbhai Shah, Dhruvil Modi
PDF
66-71
Lovedeep Kaur, Naveen Kumari
PDF
72-78
Sujata Mulik
PDF
79-85
Madhuri Prashant Pant
PDF
86-97
Ritika ., Gantavya Talwar
98-104
Chiwa Musa Dalah, V. V. Singh
PDF
105-112
Abhineet Singh, Sonali Mitra, S.V.H. Nagendra, Pragyan Jain
PDF
113-120
Amolkirat Singh, Guneet Saini
PDF
121-128
Matthew N. O. Sadiku, Mahamadou Tembely, Sarhan M. Musa
PDF
129-131
Abdu Osman
PDF
132-138
Ankur P. Saikia, L. P. Saikia
PDF
139-149
Eter Basar, Ankur Pan Saikia, L. P. Saikia
PDF
150-157
Suphiya P. Inamdar, Suhas B. Bhagate
PDF
158-161
Shaista Sabeer, Nivedita Soni, Ayasha Siddiqua
PDF
162-167
Chetana Tukkoji, Seetharam K
PDF
168-173
Ishu Bansal, Rajnish Kansal
PDF
174-180
Ali Saleh Al Najjar
PDF
181-185
VENKATARAO RAMPAY
PDF
186-190
ASOKAN S, VANITHA MUTHU P
PDF
191-194
Khaldoon Aldwairi, Meran M. Al-Hadidi
PDF
195-200
Omer Ibrahim Alhaj, Awad Elkareem Mohamed yousif
PDF
201-203